Pożyczki w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+

Pożyczki są udzielane z  projektu realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pn. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+) jest wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Dofinansowanie projektu z UE oraz budżetu państwa wynosi 408 414 880,78 zł. Wsparcie w ramach tego projektu będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 poprzez udostępnienie przedsiębiorcom sektora MŚP z woj. pomorskiego środków w ramach zwrotnych instrumentów finansowych tj. pożyczek.

W ramach projektu oferujemy przedsiębiorcom z województwa pomorskiego pożyczki na korzystnych warunkach finansowych:

Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) z przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP.

Zapraszamy do kontaktu

złóż zapytanie