Analiza umowy kredytowej

Spłacasz kredyt we frankach, dolarach lub euro ?    Sprawdź czy możemy ci pomóc

Nasi eksperci poddadzą szczegółowej weryfikacji dokumentację związaną z twoją umową o kredyt hipoteczny. Jeśli spełnione zostały określone przesłanki przedstawiamy możliwości dochodzenia roszczeń, a przede wszystkim nadpłaconych rat wynikających z zastosowania przez bank niezgodnych z prawem zapisów umownych. Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, dlatego niezbędne jest dostarczenie przez danego kredytobiorcę kompletu dokumentów związanych z umową o kredyt hipoteczny.

Prosimy o przesłanie kopii umowy kredytowej wraz z aneksami (formaty obsługiwane - pdf,jpg )* Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych oraz danych firmy w bazie danych OLSE Polska sp z o.o., który będzie ich administratorem, na ich przekazywanie osobom trzecim, a także na ich przetwarzanie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR- General Data Protection Regulation) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji umowy, oraz do jej zabezpieczenia finansowego.
    Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia..