Wycena usług księgowych

Jeśli jesteście zainteresowani ofertą księgową dla swojej firmy zachęcamy do złożenia prośby o wycenę usług. Wycena jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje

 

  Zakres usług
  Czynny podatnik Vat (wymagane)taknie
  Forma prowadzonej ewidencji księgowej (wymagane)
  Czy jest import/export taknie
  Średniomiesięczna ilość dokumentów księgowych (wymagane)
  Ilość pracowników-umowa o pracę
  Ilość pracowników-umowa cywilnoprawna

  * Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych oraz danych firmy w bazie danych OLSE Polska sp z o.o., który będzie ich administratorem, na ich przekazywanie osobom trzecim, a także na ich przetwarzanie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR- General Data Protection Regulation) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji Umowy, oraz do jej zabezpieczenia finansowego.
  Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia..