Witamy na www.olse.pl

 

Księgowość

OLSEPolska świadczy kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Naszymi klientami są zarówno małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany jak też spółki prawa handlowego. Każdy z naszych klientów jest dla nas Klientem najważniejszym.

Nasz personel to osoby wysoko wykwalifikowane, posiadające niezbędne doświadczenie praktyczne.

Biuro ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń klientów przed Urzędami Skarbowymi i ZUS.

Jednym z bardzo ważnych aspektów pracy naszego biura rachunkowego jest umiejętność obsługi ewentualnych kontroli podatkowych lub skarbowych. Księgowa zatrudniona w firmie na etacie spotyka się z kontrolą podatkową raz na kilka lat albo i rzadziej. Księgowi zatrudnieni w naszym biurze rachunkowym obsługują od kilku do kilkudziesięciu kontroli w roku, co powoduje, że dużo sprawniej bronią efektów swej pracy.

W naszym biurze możecie Państwo załatwić większość formalności związanych z założeniem, prowadzeniem lub likwidacją każdej firmy. Zapewniamy naszym klientom doradztwo i reprezentację przed urzędami.

Nasze biuro współpracuje z renomowanymi doradcami podatkowymi i audytorami, w celu zapewnienia kompletnej usługi księgowej i wsparcia doradczego w zakresie podatków i rachunkowości.

Pełna informatyzacja naszego Biura umożliwia współpracę z Klientem za pomocą Internetu. W naszym biurze używamy programu księgowego dla Biur Rachunkowych który umożliwia konwersację danych (import plików np. zestawienie miesięczne faktur sprzedaży) oraz export zestawień według tematyki.

Oferujemy w cenie pakietu stały dostęp do danych i analiz – w każdym miejscu i o każdej porze za pomocą komputera, tableta lub smartfona

Zostając naszymi klientami uzyskujecie Państwo korzyści płynące z outsourcingu usług księgowych:

1. Nie musicie nabywać kosztownego oprogramowania finansowo-księgowego

2. Nie musicie zatrudniać doświadczonych księgowych, a co się z tym wiąże ryzykować rekrutując niewłaściwe osoby

3. Nie musicie ponosić kosztów personalnych: choroby pracownika, urlopy, itd.

4. Nie musicie angażować się w kontrolę pracownika i jego pracy.

Zobacz czy mamy dla twojej firmy ofertę specjalną

 

Nadzór księgowy

Nadzór księgowy-obejmuje zakresem przede wszystkim kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych, weryfikację poprawności wprowadzonych na ich podstawie zapisów oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentacji informacyjno-sprawozdawczej, takiej jak deklaracje i sprawozdania finansowe.

Obsługę finansowa firmy w ustalonym (pełnym lub częściowym) zakresie wykonuje się nie w siedzibie danego biura rachunkowego, czy księgowego, ale w siedzibie firmy Klienta w umówionych wcześniej terminach.

Do obsługi księgowości możemy udostępnić mobilny system księgowość

Nadzór księgowy to forma świadczenia usług księgowych niezależnie od tego, czy dotyczy tak zwanej księgowości uproszczonej, czy też księgowości pełnej związanej z prowadzeniem ksiąg handlowych. Nie ma przy niej też najmniejszego znaczenia, czym i w jakim zakresie zajmuje się dane przedsiębiorstwo/instytucja.
Zaletami mobilnej księgowości, cenionymi nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie są przede wszystkim:

Oszczędność czasu,

  • Wygoda,
  • Możliwość pełnego monitoringu danych i analiz w dowolnym miejscu i czasie,
  • Możliwość elastycznego korygowania i uzupełniania koniecznych danych w dogodnej lokalizacji,
  • Świadomość, że mobilna księgowa będąc ‘na oku’ zajmie się wszystkim na miejscu kiedy trzeba i tak, jak trzeba,
  • W efekcie niższe koszty obsługi księgowej, niż zatrudnienie księgowej na etat, przy identycznym poziomie usług.

Nadzór księgowy to coraz popularniejsze rozwiązanie  wśród wielu przedsiębiorców. Jesteśmy jednym z niewielu biur rachunkowych, które oferuje pełny wachlarz usług świadczonych w siedzibie firmy u Klienta, w czy innym wybranym miejscu na tak wysokim poziomie.

Trzeba podkreślić, że świadczone przez nas usługi w niczym nie ustępują tym realizowanym tradycyjnie, w naszym Biurze Rachunkowym. Są równie bezpieczne, profesjonalne i całościowe.

Zapraszamy do kontaktu

Obsługa prawna firm i spółek

OlsePolska zajmuje się kompleksową obsługą spółek prawa handlowego – na wszystkich etapach ich działalności. OlsePolska pomaga  w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej odpowiedniej do charakteru i celu działalności, przy szczególnym uwzględnieniu perspektyw jej rozwoju. Zespół OlsePolska przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty wymagane do powstania i rejestracji podmiotu tj. umowy, statuty, formularze rejestrowe, zgłoszenia do odpowiednich organów a następnie przeprowadzamy przez cały proces aż do wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskania numeru NIP i Regon.

Olse Polska zajmuje się także bieżącą obsługą prawną działalności spółek poprzez stały merytoryczny nadzór nad podejmowanymi przez spółkę czynnościami prawnymi, przygotowywaniem i nadzorowaniem zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, dokonywaniem wszelkich zmian w spółce – m. in. zmian w organach zarządu i nadzoru, w wysokości kapitału zakładowego, w aktach założycielskich a także opiniowaniem wszelkiego rodzaju zawieranych przez spółkę kontraktów.

Kontakt

OLSE POLSKA  SP. z  O.O.
ul.Morska 230 C 81-006 Gdynia
TEL.kom. 530 959 005 , 572.684.200
biuro@olse.pl

 

OLSE Polska sp z o.o.  z siedzibą we Gdyni, przy ul. Morska 230 III, 81-006 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000686032, posiadającą numer Regon: 367781438, NIP: 9581681488