Obsługa prawna firm i spółek

OlsePolska zajmuje się kompleksową obsługą spółek prawa handlowego – na wszystkich etapach ich działalności. OlsePolska pomaga  w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej odpowiedniej do charakteru i celu działalności, przy szczególnym uwzględnieniu perspektyw jej rozwoju. Zespół OlsePolska przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty wymagane do powstania i rejestracji podmiotu tj. umowy, statuty, formularze rejestrowe, zgłoszenia do odpowiednich organów a następnie przeprowadzamy przez cały proces aż do wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskania numeru NIP i Regon.

Olse Polska zajmuje się także bieżącą obsługą prawną działalności spółek poprzez stały merytoryczny nadzór nad podejmowanymi przez spółkę czynnościami prawnymi, przygotowywaniem i nadzorowaniem zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, dokonywaniem wszelkich zmian w spółce – m. in. zmian w organach zarządu i nadzoru, w wysokości kapitału zakładowego, w aktach założycielskich a także opiniowaniem wszelkiego rodzaju zawieranych przez spółkę kontraktów.