KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OLSE Polska sp z o.o. z siedzibą we Gdyni, przy ul. Morska 230 III, 81-006 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000686032, posiadającą numer Regon: 367781438, NIP: 9581681488

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług, zgodnie z zawartą odrębnie umową na podstawie art. 6 ust 1 pkt b. Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług, zgodnie z zawartą odrębnie umową.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5lat

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą banki, firmy pożyczkowe i towarzystwa ubezpieczeniowe w celu realizacji umowy

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa zawarcia umowy