Kontakt

OLSE POLSKA  SP. z  O.O.
ul.Morska 230 III 81-006 Gdynia
TEL.kom. 530 959 005 , 572.684.200
biuro@olse.pl

 

OLSE Polska sp z o.o.  z siedzibą we Gdyni, przy ul. Morska 230 III, 81-006 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000686032, posiadającą numer Regon: 367781438, NIP: 9581681488