Kontakt

OLSE POLSKA  SP O.O.
ul.Morska 230 C 81-006 Gdynia
TEL.kom. 530 959 005 , 789 228 302
biuro@olse.pl

Prosimy o przesłanie kopii umowy kredytowej wraz z aneksami (formaty obsługiwane - pdf,jpg )OLSE Polska sp z o.o.  z siedzibą we Gdyni, przy ul. Morska 230 III, 81-006 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000686032, posiadającą numer Regon: 367781438, NIP: 9581681488