Cennik usług księgowych- formie pakietów

Księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Ilość dokumentów Cena brutto pakietu Rozliczenie podatku VAT+JPK  Zamówienie
do 5 100,00 zł dopłata 50,00zł zamawiam
do 10 150,00 zł dopłata 50,00zł zamawiam
do 30 300,00 zł w cenie pakietu zamawiam
do 80 600,00 zł w cenie pakietu zamawiam
do 100 800,00 zł w cenie pakietu zamawiam
powyżej 100 negocjacja w cenie pakietu zamawiam

Dostęp do danych na żądanie przez komputer, tablet, smartfon 24h/7dni – 0,00zł

Księgi Handlowe od 600zł brutto – prośba o wycenę

Koszt współpracy uzależniony jest od zakresu oferowanych usług i ustalany jest indywidualnie, po szczegółowym wywiadzie z Klientem oraz dokładnej ocenie dokumentów.

Nadzór księgowy od 300zł brutto –Nadzór księgowy obejmuje zakresem przede wszystkim kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych, weryfikację poprawności wprowadzonych na ich podstawie zapisów oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentacji informacyjno-sprawozdawczej, takiej jak deklaracje i sprawozdania finansowe.

Dostęp do danych na żądanie przez komputer, tablet, smartfon 24h/7dni – 0,00zł

OBSŁUGA KADROWA – umowa o pracę,  umowa zlecenie,  umowa  dzieło
Naliczanie złożonych płac (płaca zasadnicza + dodatki, stawka godzinowa) za 1 pracownika

50,00 zł brutto

Opłata za obsługę płacowa obejmuje: rozliczenia i rejestrację w ZUS pracowników, wysyłkę elektroniczną ZUS i PIT, wydruk dokumentów RMUA, naliczanie zaliczek na podatek PIT-4R i PIT-8AR, karty wynagrodzeń, rozliczenie roczne PIT-11, PIT-4R oraz PIT-8AR, wystawianie zaświadczeń o zarobkach, wypełnianie wniosków ZUS-Z3 i ZUS-Z3a, karty zasiłkowe, naliczanie wynagrodzenia i zasiłków chorobowych, wydruki archiwalne.
Sporządzenie wniosków o kredyt lub dotację  w zależności od złożoności danych  od 50,00zł  do 200,00zł brutto

Nie dotyczy kiedy wniosek jest składany przez OLSE Polska sp z o.o

UWAGA :Opłaty za usługi nie objęte cennikiem będą uzgadniane indywidualnie